دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

1000 تست گرامر با پاسخنامه تشریحی ویژه آزمون ارشد و دکتری سراسری بخش اول(100 تست اول)

این مجموعه شامل 100 تست گرامر با پاسخنامه تشریحی ویژه آزمون زبان عمومی کارشناسی ارشد ، دکتری و آزمونهای زبان از قبیل MCHE, MHLE,TOLIMO, TOEFL می باشد.

توجه توجه : رمز فایل armandanesh.com می باشد.

 
دانلودهای مرتبط