دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

1000 تست گرامر زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری به همراه پاسخنامه تشریحی بخش سوم (100تست سوم)

این فایل بخش سوم از مجموعه 1000 تست گرامر زبان کارشناسی ارشد و دکتری با پاسخنامه تشریحی است که مشتمل بر 100 تست میباشد. این تستها می تواند مورد استفاده داوطلبان کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری همچنین داوطلبان شرکت در آزمونها ی زبان استاندارد همچون TOEFL, MHLE, MCHE, MSRT, TOLIMO قرار گیرد.
داوطلبان عزیز می توانند برای دانلود این فایل پس از عضویت در سایت به حساب کاربری خود وارد شوند و پس از شارژ حساب خود به این مهم دست یابند.

توجه توجه : رمز فایل armandanesh.com می باشد.
دانلودهای مرتبط