دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

پاسخنامه آزمون شبیه سازی شده 1و 2 ارشد و دکتری ویژۀ داوطلبان شرکت کننده در کلاس زبان عمومی استاد تقی زاده

پاسخنامه آزمون زبان ارشد و دکتری شبیه سازی شده لغت و گرامر