دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

105

تحلیل سوالات زبان دکتری علوم انسانی و هنر1396


تعداد دانلود: ۹۹ » رایگان » 466 کیلوبایت

تحلیل سوالات زبان دکتری 1396 علوم انسانی و هنر توسط استاد تقی زاده

88

پاسخنامه تستهای 1100 واژه


تعداد دانلود: ۱۹۹ » رایگان » 329 کیلوبایت

توجه توجه : رمز این فایل     armandanesh.com   می باشد.

87

تستهای کتاب 1100 واژه


تعداد دانلود: ۱۵۳۱ » رایگان » 325 کیلوبایت

توجه توجه : رمز این فایل       armandanesh.com  می باشد.

85

تست درک مطلب شبیه سازی شده آزمون زبان دکتری سراسری بهمراه پاسخنامه تشریحی


تعداد دانلود: ۳۸ » ۲,۰۰۰ تومان » 168 کیلوبایت

تست درک مطلب آزمون زبان دکتری

84

پاسخنامه آزمون شبیه سازی شده 1و 2 ارشد و دکتری ویژۀ داوطلبان شرکت کننده در کلاس زبان عمومی استاد تقی زاده


تعداد دانلود: ۴۷ » ۵۰۰ تومان » 53 کیلوبایت

پاسخنامه آزمون زبان ارشد و دکتری شبیه سازی شده لغت و گرامر

83

دانلود آزمون شبیه سازی شده 2 ارشد و دکتری ویژۀ داوطلبان شرکت کننده در کلاس زبان عمومی استاد تقی زاده


تعداد دانلود: ۶۰۰ » رایگان » 47 کیلوبایت

آزمون شبیه سازی شده زبان عمومی ارشد و دکتری سراسری بخش 2

82

آزمون شبیه سازی شده 1 ارشد و دکتری ویژۀ داوطلبان شرکت کننده در کلاس زبان عمومی استاد تقی زاده


تعداد دانلود: ۴۹۴ » رایگان » 38 کیلوبایت

2در اینجا  نمونه آزمون شبیه سازی شده زبان عمومی ارشد و دکتری ویژۀ داوطلبان …

81

تستهای گرامر جلسه هشتم


تعداد دانلود: ۱۰۹۰ » رایگان » 54 کیلوبایت

تستهای گرامر زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری

76

1000 تست گرامر زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری به همراه پاسخنامه تشریحی بخش چهارم (100تست چهارم)


تعداد دانلود: ۱۵۲ » ۳,۵۰۰ تومان » 870 کیلوبایت

این فایل بخش چهارم از مجموعه 1000 تست گرامر زبان کارشناسی ارشد و دکتری …