دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

67

گام آخر هوش و استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری


تعداد دانلود: ۲۷ » ۳,۴۰۰ تومان » 610 کیلوبایت

گام آخر هوش و استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری انتشارات سنجش و دانش

66

تستهای تالیفی هوش و استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری


تعداد دانلود: ۲۳ » ۳,۴۰۰ تومان » 978 کیلوبایت

تستهای تالیفی هوش و استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری انتشارات سنجش و دانش

77

فایل صوتی تلفظ لغات 504


تعداد دانلود: ۳۴۴۵ » رایگان » 2.97 مگابایت

فایل صوتی تلفظ تمامی کلمات کتاب 504 به صورت mp3

15

تست‌های کتاب 504 واژه درس 1


تعداد دانلود: ۵۷۶۴ » رایگان » 45 کیلوبایت
16

تست‌های کتاب 504 واژه درس 2


تعداد دانلود: ۴۲۹۸ » رایگان » 45 کیلوبایت
17

تست‌های کتاب 504 واژه درس 3


تعداد دانلود: ۴۰۳۹ » رایگان » 45 کیلوبایت
26

تست‌های کتاب 504 واژه درس 4


تعداد دانلود: ۴۰۹۸ » رایگان » 57 کیلوبایت
24

تست‌های کتاب 504 واژه درس 5


تعداد دانلود: ۳۸۵۲ » رایگان » 45 کیلوبایت
89

بودجه بندی آزمونهای هشت گانۀ موفقیت


تعداد دانلود: ۸۴۴ » رایگان » 141 کیلوبایت

آزمون زبان دکتری و ارشد، هشت گانۀ موفقیت