دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

83

دانلود آزمون شبیه سازی شده 2 ارشد و دکتری ویژۀ داوطلبان شرکت کننده در کلاس زبان عمومی استاد تقی زاده


تعداد دانلود: ۵۹۷ » رایگان » 47 کیلوبایت

آزمون شبیه سازی شده زبان عمومی ارشد و دکتری سراسری بخش 2

82

آزمون شبیه سازی شده 1 ارشد و دکتری ویژۀ داوطلبان شرکت کننده در کلاس زبان عمومی استاد تقی زاده


تعداد دانلود: ۴۹۰ » رایگان » 38 کیلوبایت

2در اینجا  نمونه آزمون شبیه سازی شده زبان عمومی ارشد و دکتری ویژۀ داوطلبان …

81

تستهای گرامر جلسه هشتم


تعداد دانلود: ۱۰۸۱ » رایگان » 54 کیلوبایت

تستهای گرامر زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری

80

تستهای گرامر جلسه هفتم


تعداد دانلود: ۶۷۴ » رایگان » 60 کیلوبایت

تستهای گرامر کارشناسی ارشد و دکتری جلسه هفتم

79

تستهای گرامر جلسه ششم


تعداد دانلود: ۶۷۹ » رایگان » 50 کیلوبایت

تستهای گرامر زبان عمومی ارشد و دکتری جلسه ششم

78

تستهای گرامر جلسه پنجم


تعداد دانلود: ۸۰۹ » رایگان » 64 کیلوبایت

تستهای گرامر زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری جلسه پنجم

54

پاسخنامه و تحلیل گرامر زبان کارشناسی ارشد رشته برق 92


تعداد دانلود: ۱۲۸۹ » رایگان » 153 کیلوبایت
53

پاسخنامه و تحلیل گرامر زبان کارشناسی ارشد رشته معماری 92


تعداد دانلود: ۱۳۴۶ » رایگان » 140 کیلوبایت
51

داستانهای جالب کتاب 504 واژه


تعداد دانلود: ۵۸۶۲ » رایگان » 113 کیلوبایت