دانلود فایل های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

30

آزمون جلسه دوم زبان عمومی فراگیر پیام نور مقطع کارشناسی


تعداد دانلود: ۹۵۷ » رایگان » 90 کیلوبایت
28

آزمون جلسه اول زبان عمومی فراگیر پیام نور مقطع کارشناسی


تعداد دانلود: ۱۰۷۸ » رایگان » 67 کیلوبایت
27

آزمون شبیه سازی شده کنکور ارشد (لغت و گرامر)


تعداد دانلود: ۴۲۵۷ » رایگان » 48 کیلوبایت
21

تستهای گرامر جلسه چهارم


تعداد دانلود: ۴۸۱۹ » رایگان » 84 کیلوبایت
20

تستهای گرامر جلسه سوم


تعداد دانلود: ۵۰۱۶ » رایگان » 91 کیلوبایت
19

تستهای گرامر جلسه دوم


تعداد دانلود: ۵۲۰۰ » رایگان » 87 کیلوبایت
18

تستهای گرامر جلسه اول


تعداد دانلود: ۷۴۳۶ » رایگان » 85 کیلوبایت