اخبار

نمرات زبان کارشناسی ارشد و دکتری 10 آذرماه

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۱۱ آذر ۱۳۹۶

زبان کارشناسی ارشد و دکتری

نام و نام خانوادگی  درصد
مریم رحمتی  100
یوسف حقیقی  100
زینب نورمحمدزاده  100
نادر کربلایی  100
صفورا نوخاسته  100
فرزانه کلاری  100
سمیه گودرزی  100
لاله معصومیان  95
کاشفی  95
ستاره دواچی  95
افسانه عبداله پور  95
ریحانه یعقوب زاده  95
محدثه بارانی  95
حمیده قارونی  95
سیما توسلی  90

جواهری  90
ناجی  90
اسما بندار  85
لیلا مربی  85
فاطمه مربی  85
فاطمه پیروی  85
ساناز مجنون  85
فائزه حسنی  85
الهام سرابی  85
فرزانه مهبدنیا  85
غفاریان  80
وحیده عفیفی  80
مرتضی روستایی  80
فائزه گلستانی  80
مریم حاجی نژاد  80
نیلوفر  80
نادرحسینی  80
زهرا محمدی  80
ملیحه بهبودی  80
سمانه ولی الهی  80
ایرانمهر  75
فاطمه افخمی  75
سکینه طالب خواه  75
الهام ایمانی  75
مجتبی فانی  75
سرفراز  75
اکرم مقدسی  75
سمیرا اسمعیلی  75
محمدحدادی  70
راهله عصار  65
نفیسه شیرازی  65
هما موسوی  60
لطفی  60
جعفری  60
محمدرضا امیری  60
سجاد ملکی  60
محمدباخدا  60
جعفری  55
رضایی  55
سیدعلی حسینی  55
رضایی  55
زهراقادری  55
نگار عطاریان  55
اعظم انفرادی  50
سمیه انفرادی  50
حسین جوادی فر  50
فاطمه بخشی زاده  50
حامد رامیار  50
مهین شهابی  50
آسیه بندار  45
غوث  45
حسین عبدالهی  45
منصوره سهیمی  45
سحر براتی  45
جواد حاتمی  45
زهراسلطانی  40
فاطمه موسوی  40
حسینی  40
فریماه مظلوم  40
کمالاتی  40
حامد محمدزاده  40
آقای صمدی  40
سمانه موسوی  35
رضا حقیقی    35
مریم عباسی پیروز  35
شریف نوروزی  35
راشین وفایی نیا  35
فائزه شکیبایی  35
سمیرا شرفی  35
کمیلی خواه  35
زهرا زارع  30
وحید بیژن فر  30
حمیده حاجی قاسمی  30
س.س  25
زهرا عطاپور  25
حسین جهان تیغ  20
سارا قاسمی  15
قاسم کاظمی  10

منبع: زبان ارشد و دکتری استاد تقی زاده