اخبار

تحلیل سوالات زبان دکتری 1397

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۴ اسفند ۱۳۹۶

با سلام تحلیل صوالات زبان دکتری سال 1397 بر روی کانال زبان استاد تقی زاده قرار گرفت. داوطلبان دکتری میتوانند فایل تحلیل سوالات زبان دکتری 1397 را از این کانال دریافت نمایند.

@englishformaandphd

منبع: @englishformaandphd