اخبار

نمرات آزمون زبان عمومی کارشناسی ارشد جمعه کد C سی ام مرداد ماه 1394

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۳۰ مرداد ۱۳۹۴
پگاه مشکات 20 کیمیا شاد رخ 20 افسون قصمی 20 راضیه معینی 20 سهیل عبدلی 10 محمد علی …
منبع: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد


نمرات آزمون زبان کارشناسی ارشد جمعه عصر کد A سی ام مردادماه 1394

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۳۰ مرداد ۱۳۹۴
پریچهره شاه حسینی 20 محیا تیموری 20 الناز صیدی 20 سپیده فلاح نژاد 20 پرناز جعفری 20 فریبا مهر …
منبع: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد


لیست نمرات آزمون زبان عمومی ارشد 4 شنبه 28 مرداد 94

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۲۹ مرداد ۱۳۹۴
20 فاطمه  سلطانی 17 الیاس  سلمانی 16 مدینه   شبانی 19 نیلوفر  سکندری 19 فرحین  …
منبع: مرجع زبان عمومی ارشد و دکتری


نمرات زبان عمومی ارشد و دکتری شنبه 24 مرداد ماه 1395

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
نمرات آزمون زبان  تاریخ آزمون 24/5/94 ردیف نام و نام خانوادگی نمره 1 نسرین فرجی 11 2 سحر غنی …
منبع: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری


زبان عمومی ارشد جمعه 23 مرداد 94 کد C

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۲۳ مرداد ۱۳۹۴
منبع: زبان عمومی ارشد


نمرات زبان عمومی ارشد جمعه 23 مرداد 94 کد B

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۲۳ مرداد ۱۳۹۴
نمرات زبان عمومی تقی زاده کد B فرناز هنربری   14 پرهام اصغرپور  12 مهرزاد صمدی  12 مهسا سادات یاسینی  16 زهرا رسول زاده  14 پدرام عالم زاده  12 مهسا حضرتی  12 زهرا کلهر  8 فاطمه قضاتلو  14 ریحانه …
منبع: زبان عمومی ارشد


نمرات زبان عمومی ارشد جمعه 23 مرداد 94

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۲۳ مرداد ۱۳۹۴
منبع: مرجع زبان عمومی ارشد


نمرات آزمون زبان عمومی شنبه عصر 17 مرداد ماه

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۱۸ مرداد ۱۳۹۴
تاریخ آزمون 17/5/94 ردیف نام و نام خانوادگی نمره 1 نسرین فرجی ? 2 سحر غنی پور 17 3 مهدیه آقایی …


نمرات زبان عمومی ارشد جمعه 16 مرداد ماه

گروه خبر: مرجع زبان عمومی کارشناسی ارشد و دکتری ۱۸ مرداد ۱۳۹۴
11 محمدعلی زمانی 20 افسون قسمی 18 فاطمه خدمتی 14 علی رضا مرادی 4 ریحانه رفیق …