فراگیر پیام نور

توضیحات کلی در مورد زبان عمومی کارشناسی دانشگاه پیام نور

 منبع اصلی امتحانی زبان عمومی پیام نور کتاب زبان انگلیسی عمومی نوشته محمود علی محمدی و حسن خلیلی است.این کتاب مشتمل بر 10 درس است که تمامی این دروس از یک ساختار واحد تبعیت می کنند :

 

{C}1-      {C}در ابتدا تعدادی لغت بهمراه نقش دستوری و معانی آن لغات و همچنین کاربرد آنها در جمله ذکر می گردد.

{C}2-      {C} پس از بخش لغات تمرینات لغات می آید که مشتمل بر دو تمرین است تمرین اول پیدا کردن و مطابقت دادن لغت با معنای خود در دو ستون مجزای A , B  و بعد از آن پر کردن جای خالی با استفاده از لغات توضیح داده شده در درس.

{C}3-      {C}در این قسمت درک مطلب ذکر می گردد. درک مطلب شامل چند صفحه به زبان انگلیسی راجع به یادگیری زبان انگلیسی است.

{C}4-      {C}بلافاصله پس از درک مطلب تمرینات است که این تمرینات عبارتند از : جدولها (پیشوند، پسوند و ساختار کلمه)، تمرینات جایگذاری، تستهای درک مطلب و تستهای درست و غلط

{C}5-      {C}گرامر. در این بخش در هر درس سعی شده تا یک قاعده گرامری بطور کامل توضیح داده شود.

{C}6-      {C}تمرینات گرامر

 

در مورد ساختار امتحان  دانستن این نکته بسیار ضروری است که ساختار امتحانات داخلی پیام نور از کتاب زبان عمومی با امتحان فراگیر پیام نور بسیار متفاوت است. در امتحان زبان عمومی دانشجویان دانشکاه پیام نور که از طریق کنکور سراسری وارد این دانشگاه شده اند این ساختار رعایت می شود: تستهای لغت و گرامر. اما امتحان زبان عمومی فراگیر پیام نور معمولا دارای 30 سوال و ساختار آن در بر گیرنده مباحث ذیل است: 5 سوال اول گرامر ، 10 سوال بعد لغت و 15 سوال باقی مانده به درک مطلب و Cloze Test   اختصاص می یابد.  


منابع زبان عمومی فراگیر پیام نور

 کتاب زبان عمومی پیام نور مقطع کارشناسی  تالیف محمود علی محمدی و حسن خلیلی

توضیح : این کتاب منبع اصلی امتحان می باشد اما دانشجویانی که از راهنمای جامع زبان عمومی تالیف استاد تقی زاده استفاده می کنند دیگر نیازی به تهیه این کتاب ندارند چون عینا تمامی مطالب در این کتاب نیز ذکر شده است.

برای موفقیت در آزمون کتابهای زیر توصیه می گردد:

- راهنمای جامع زبان عمومی تالیف محمد حسن تقی زاده انتشارات پرستو

- جزوه بانک سوالات طبقه بندی شده و استاندارد تالیف محمد حسن تقی زاده

- کتاب همراه زبان عمومی (فقط برای تقویت دایره لغات) تالیف محمد حسن تقی زاده

- تستهای طبقه بندی شده کلاسی موجود در همین سایت


توضیحات کلی در مورد زبان تخصصی رشته مترجمی زبان انگلیسی

 مواد امتحانی دروس زبان تخصصی رشته مترجمی زبان شامل فنون یادگیری زبان و درک مفاهیم (1) می باشد. شاید در ابتدا درس فنون یادگیری درسی گنگ و نامفهوم بنظر آید و دانشجو احساس کند که راه بسیار سختی را در پیش دارد و شاید هم همینطور باشد اما چنانچه دانشجو بداند که نیاز نیست کل این کتاب را بخواند وفقط بایستی به نکات مهم بسنده کرده و تکنیکها را یادگیرد ، یادگیری این کتاب فوق العاده آسان خواهد شد.منبع اصلی این درس کتاب STUDY SKILLS  است. این کتاب شامل 8 درس است و نکته جالب اینکه خیلی از مباحثی که در کتاب زبان عمومی مخصوصا در بخش درک مطالب آمده، در اینجا نیز به آنها پرداخته میشود.

جهت گذراندن واحد درک مفاهیم (1) بایستی کل کتاب بصورت کامل مطالعه شود البته بجز قسمت ضمیمه که در انتهای کتاب ذکر شده است. سوالات این کتاب در دو بخش خلاصه می شوند: لغت و درک مطلب (البته در بعضی سالها  Cloze Test هم جزو سوالات بوده است)


منابع زبان تخصصی رشته مترجمی زبان فراگیر پیام نور

 - کتاب درک مفاهیم(1) دانشگاه پیام نور تالیف دکتر حسن تحریریان

- راهنمای جامع درک مفاهیم(1) تالیف محمد حسن تقی زاده انتشارات پرستو

- جزوه تستهای طبقه بندی شده درک مفاهیم 1 تالیف محمد حسن تقی زاده

- تستهای طبقه بندی شده کلاسی موجود در همین سایت

 

- کتاب فنون یادگیری زبان (STUDY SKILLS)   تالیف ریچارد یورکی

- راهنمای فنون یادگیری زبان تالیف محمد حسن تقی زاده

- جزوه تستهای طبقه بندی شده فنون یادگیری زبان تالیف محمد حسن تقی زاده

- تستهای طبقه بندی شده کلاسی موجود در همین سایت